Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Άγνωστος κληρονόμος:

 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο κληρονόμος της κληρονομιάς είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιο αν έχει αποδεχθεί την κληρονομία η κληρονομία χαρακτηρίζεται «Σχολάζουσα».

Σχολάζουσα χαρακτηρίζεται η κληρονομία όταν  

α) ο κληρονόμος είναι άγνωστος (δεν μπορεί να θεωρηθεί άγνωστος όταν απλώς δεν μπορεί να ανευρεθεί)  

 

β) όταν ο κληρονόμος είναι κυοφορούμενο έμβρυο

 

γ) όταν κληρονόμος είναι ίδρυμα που δεν έχει συσταθεί Σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται από το ελληνικό δίκαιο ο διορισμός από το αρμόδιο Δικαστήριο ενός προσώπου (κηδεμόνας κληρονομίας) ο οποίος αναλαμβάνει να εκπροσωπεί τον πραγματικό κληρονόμο και ουσιαστικά διαχειρίζεται την κληρονομία. Αίτηση προς το Δικαστήριο προκειμένου να διορισθεί Κηδεμόνας της κληρονομίας μπορεί να κάνει όποιος έχει έννομο συμφέρον και ειδικότερα ο συγκληρονόμος, ο δανειστής της κληρονομίας.