Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

 

Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε, αντίθετα οφείλει μέσα σε πολύ συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια να δηλώσει ότι δεν αποδέχεται την κληρονομιά. Η προθεσμία αποποίησης είναι τεσσάρων μηνών και αρχίζει να τρέχει από από τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή δεν αρχίζει αν ο κληρονόμος αγνοεί τον θάνατο του κληρονομουμένου ή ότι ο ίδιος είναι συγγενής του θανόντος και θα κληθεί ως κληρονόμος. Ο κληρονόμος πρέπει επίσης να γνωρίζει εάν κληρονομεί λόγω διαθήκης ή εξ αδιαθέτου(όταν δεν υπάρχει διαθήκη) Αν δεν συντρέχουν όλα τα παραπάνω η προθεσμία των τεσσάρων μηνών δεν αρχίζει.