Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Η δημόσια διαθήκη:

 

Η διαθήκη αυτή συντάσσεται ενώπιον ενός συμβολαιογράφου και τριών μαρτύρων. Η επιλογή αυτού του τύπου διαθήκης διακρίνεται από μια έγγραφη τυπικότητα και γι΄ αυτό το λόγο έχει αυξημένη αποδεικτική δύναμη. Η σύνταξη αυτού του είδους διαθήκης, είναι πιο χρονοβόρα και δαπανηρή ωστόσο εγγυάται με μεγαλύτερη ασφάλεια ότι οι επιθυμίες του διαθέτη θα διατυπωθούν με νομική ακριβολογία και δεν θα υπάρξει κίνδυνος για ασάφειες στο μέλλον. Η δημόσια διαθήκη, ως συμβολαιογραφικό έγγραφο αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Όταν ο διαθέτης αγνοεί την ελληνική γλώσσα οφείλει να το γνωστοποιήσει στο συμβολαιογράφο για να διορισθεί διερμηνέας. Η κατάρτιση του εγγράφου από τον συμβολαιογράφο πρέπει να γίνει στα ελληνικά.