Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Η ιδιόγραφη διαθήκη:

 

Η διαθήκη αυτή είναι χειρόγραφη από τον ίδιο τον διαθέτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποδεικνύεται ευκολότερα το πρόσωπο που συνέταξε πράγματι την διαθήκη σε περίπτωση που αυτό αμφισβητηθεί, με τον έλεγχο του γραφικού του χαρακτήρα. Απαραίτητο επίσης είναι να προκύπτει η χρονολογία κατά την οποία συντάχθηκε η διαθήκη καθώς και να τεθεί στο τέλος υπογραφή από αυτόν που την συντάσσει. Επειδή η ιδιόγραφη διαθήκη αποτελεί απλώς ιδιωτικό έγγραφο και δεν περιβάλλεται καμία επισημότητα κατά την σύνταξή της, ο κληρονόμος που επικαλείται τα όσα αυτή αναφέρει, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι αυτή είναι γνήσια.