Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Όταν ο κληρονόμος διαμένει στο εξωτερικό:

 

Εάν ο κληρονόμος όταν μάθει τον θάνατο του κληρονομουμένου διαμένει στο εξωτερικό, η προθεσμία που έχει ο στην διάθεσή του για να αποποιηθεί, είναι ενός έτους από τον θάνατο του κληρονομουμένου με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο κληρονόμος είναι ενήμερος για τον θάνατο και για τον λόγο που καλείται ως κληρονόμος (π.χ συγγένεια, διαθήκη κλπ). Διαφορετικά, εάν αυτά δεν τα γνωρίζει τότε η ετήσια προθεσμία θα αρχίσει από την γνώση αυτών και όχι από τον θάνατο.

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο θανών είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει διαθήκη, οι προθεσμίες για την αποποίηση της κληρονομιάς αρχίζουν από την δημοσίευση της διαθήκης.