Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Πώς μπορεί να περιορίσει ο κληρονόμος την ευθύνη του για τα χρέη της κληρονομιάς:

 

Θα πρέπει ο κληρονόμος να προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής. Με αυτού του είδους την αποδοχή ο κληρονόμος θα ευθύνεται να ικανοποιήσει χρέη μόνο στο ύψος του ποσού που κληρονομεί και δεν θα οφείλει χρήματα και από την ατομική του περιουσία.