Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Ποια είναι η περιουσία

 

 Ειδικά σε μεγάλες περιουσίες καθώς και σε περιουσίες που μοιράζονται σε περισσότερες χώρες ή αποτελούνται από μετοχές και εταιρικά μερίδια ο κληρονόμος πρέπει να συλλέξει το συντομότερο δυνατό όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τίτλους κτίσης, τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές, κλπ


Ο κληρονόμος πρέπει να αναζητήσει άμεσα και όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του κληρονομούμενου, ανοιχτοί λογαριασμοί, φορολογικές υποχρεώσεις, οφειλές από συμβάσεις με τρίτους κλπ.