Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Οι κληρονόμοι

 


  • Όταν υπάρχει διαθήκη, οι κληρονόμοι ορίζονται στη διαθήκη.

 

- Όταν ζουν τα τέκνα/εγγονοί και ο/η σύζυγος του θανόντος: Η/Ο σύζυγος δικαιούται

το ¼ της κληρονομιάς ενώ το υπόλοιπο ¾ το μοιράζονται τα παιδιά κατά

ίσα μέρη. Σε περίπτωση που δεν ζει κάποιο από τα τέκνα τότε το ποσοστό

του θα δοθεί δικό του παιδί (εγγόνι του θανόντος).  

 

- Όταν δεν ζουν τέκνα/εγγονοί αλλά γονείς, αδελφοί και σύζυγος του θανόντος:

Ο/Η σύζυγος δικαιούται το ½ της κληρονομιάς ενώ οι γονείς και οι αδελφοί

του θανόντος μοιράζονται το υπόλοιπο ½ της κληρονομιάς.

 

- Όταν ζουν μόνο οι παππούδες και οι γιαγιάδες του θανόντος και ο/η σύζυγος

ο/η σύζυγος δικαιούται το ½ της κληρονομιάς ενώ οι επιζώντες παππούδες/γιαγιάδες δικαιούνται το υπόλοιπο ½.

 

- Όταν δεν ζει κανένας συγγενής αλλά μόνο ο σύζυγος : Ο σύζυγος κληρονομεί το

σύνολο της κληρονομιάς.

 

- Όταν δεν ζει κανένας συγγενής και δεν υπάρχει σύζυγος: Κληρονόμος όλης της

περιουσίας του θανόντος γίνεται το Δημόσιο.

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη κληρονομούν οι στενότεροι συγγενείς και τηρείται η αρχή της προτεραιότητας.

Στην περίπτωση αυτή, όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, κρίνεται σκόπιμο να συντονίσουν από την αρχή όλες τις προετοιμασίες και να μοιράσουν κατά περίπτωση τις απαραίτητες εργασίες.