Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Οι προσθήκες στο κείμενο της διαθήκης:

 

Ο διαθέτης θα πρέπει να έχει υπ΄όψη του πως στην περίπτωση που θελήσει να προσθέσει διατάξεις στην διαθήκη που έχει ήδη συντάξει οφείλει να θέτει την υπογραφή του κάτω από κάθε προσθήκη. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσθήκες δεν έχουν καμία νομική ισχύ και δεν λαμβάνονται υπ΄ όψη.