Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

 Πόσο φόρο θα πληρώσω

 

Οι σύζυγοι και τα τέκνα καθώς και οι λοιποί κληρονόμοι της πρώτης κατηγορίας έχουν αφορολόγητο 150.000€ και καταβάλλουν φόρο κληρονομιάς 1% για περιουσίες από 150.000 έως 300.000 € για περιουσίες από 300.000 έως 600.000 € 5% και για περιούσιες ανω των 600.000 ισχύει συντελεστής του 10%.

 

Ο υπολογισμός της άξιας της ακίνητης περιουσίας γίνεται από το συμβολαιογράφο που αναλαμβάνει τη προετοιμασία της αποδοχής. Για να έχει μια πρώτη προσέγγιση της αντικειμενικής αξίας ο κληρονόμος μπορεί να δει τη τιμή ζώνης όπως αυτή αναφέρεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ του ακίνητου.