Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Πόσο χρόνο έχω στη διάθεση μου

 

4 Μήνες για αποποίηση η αποδοχή: Λόγω του χρόνου που απαιτεί η προετοιμασία της διαδικασίας αποποίησης ο κληρονόμος έχει στη διάθεση του ουσιαστικά 5 μήνες μετά το θάνατο του κληρονομούμενου μέσα στους οποίους πρέπει να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί ή θα αποποιηθεί την κληρονομιά. Για κάτοικους εξωτερικού 1 χρόνο.

6 Μήνες για να προετοιμαστεί η Δήλωση φόρου κληρονομιάς που διενεργείται στη ΔΟΥ της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου. Για κάτοικους εξωτερικού 1 χρόνο.