Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Η συνδιαθήκη:

 

Σε αντίθεση με ότι ισχύει στην Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες, κατά το Ελληνικό Δίκαιο απαγορεύεται και δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμη η συνδιαθήκη. Κατά το Ελληνικό Δίκαιο συνδιαθήκη αποτελεί η σύνταξη διαθήκης σε ενιαίο κείμενο από περισσότερους με κοινή διατύπωση και περιεχόμενο . Ωστόσο επιτρέπεται να συνταχθούν στο ίδιο φύλλο χαρτιού περισσότερες διαθήκες σε διαδοχική διατύπωση (η μία μετά την άλλη) από τη στιγμή που μπορεί να διακριθεί η επιθυμία του καθενός ξεχωριστά. (π.χ είναι έγκυρη η διαθήκη που συντάσσεται στο ίδιο έγγραφο στο οποίο οι σύζυγοι ο ένας μετά τον άλλο συντάσσουν διαθήκη εγκαθιστώντας κληρονόμο ο ένας τον άλλο).