Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ:

 

Είναι η δωρεά που συμφωνείται ότι θα πραγματοποιηθεί μετά τον θάνατο του δωρητή . Πρόκειται για παροχή περιουσιακού αγαθού χωρίς να δίνεται χρηματικό αντάλλαγμα. Ο δωρεοδόχος αποκτά το αντικείμενο της δωρεάς μετά τον θάνατο του δωρητή. Μέχρι να αποβιώσει ο δωρεοδόχος, ο δωρητής δεν κατέχει το περιουσιακό αντικείμενο που του χαρίζεται. Για την έγκυρη κατάρτιση δωρεάς αιτία θανάτου απαιτείται:


1.Ανεξάρτητα του είδους του αντικειμένου που δωρίζεται (κινητό ή ακίνητο) η δωρεά αιτία θανάτου καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 

2.Απαιτείται η μεταγραφή του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Υπόχρεοι στην υποβολή φόρου είναι οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο δωρεάς.

 

Αρμόδια ΔΟΥ: Για την υποβολή της δήλωσης φόρου Δωρεάς αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της κατοικίας του δωρητή η οποία προκύπτει από το ΑΦΜ που κατέχει. Η εν λόγω δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί πριν από την κατάρτιση του συμβολαίου της δωρεάς. Το συμβόλαιο συντάσσεται με βάση θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης φόρου Δωρεάς.