Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

  Τι πρέπει να κάνω

 

Μετά τη συγκέντρωση των παραπάνω πληροφοριών στους 4 πρώτους μήνες ο Κληρονόμος θα πρέπει να αποφασίσει τα εξής :


1.Εάν θα προβεί σε αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς


2.Εάν θα χρειαστεί κληρονομητήριο ειδικά για πρόσβαση σε καταθέσεις


3.Σε ποιο συμβολαιογράφο θα ανατεθεί η σύνταξη της αποδοχής


4.Σε ποιο λογιστή θα ανατεθεί η προετοιμασία της δήλωσης φόρου κληρονομιάς


5.Εάν θα χρειαστεί δικηγόρος για κληρονομητήριο ή για συντονισμό της διαδικασίας