Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Φορολογία κληρονόμων ανά κατηγορία : Οι αποκτώντες κληρονομικό δικαίωμα, ανάλογα με την συγγενική σχέση που είχαν με τον θανόντα κατατάσσονται φορολογικά σε τρείς κατηγορίες Α, Β, Γ.

 

Στην Α Κατηγορία υπάγονται:

 

α) Ο σύζυγος

β) Οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δυο γονέων)

γ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγόνια)

δ) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς)

 

Στην Β Κατηγορία υπάγονται:

 

α) οι κατιόντες τρίτου και επόμενων βαθμών δισέγγονοι

β) οι ανιόντες δευτέρου και επόμενων βαθμών (παππούδες γιαγιάδες)

γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε

δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού

ε) οι αδελφοί αμφιθαλείς/ ετεροθαλείς

στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου (ανηψιοί)

ζ) οι πατριοί/μητριές

η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου

θ) γαμπροί/νύφες

ι) πεθεροί/πεθερές

 

Στην Γ Κατηγορία υπάγονται:

άλλοι συγγενείς ή οποιοσδήποτε τρίτος.

 

 

Φορολογικοί συντελεστές στην φορολογία κληρονομιών και τα όρια του αφορολόγητου

ν.3842/2010:

 

Κατηγορία Α: Κληρονομιά- Δωρεά- Γονική Παροχή

Κλιμάκια (σε ευρώ)

Συντελεστές (%)

Φόρος Κλιμακίου

Συνολική αξία περιουσίας

Αναλογών Φόρος

150000

0,00%

0

150. 000

0

150000

1,00%

1500

300000

1500

300000

5,00%

15000

600000

16500

Υπερβάλλον

10,00%

 

 

 

[1] 

Κατηγορία Β: Κληρονομιά- Δωρεά

Κλιμάκια (σε ευρώ)

Συντελεστής (%)

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία περιουσίας

Αναλογών Φόρος

30000

0,00%

0

30000

0

70000

5,00%

3500

100000

3500

200000

10,00%

20000

300000

23500

Υπερβάλλον

20,00%

 

 

 

 

Κατηγορία Γ: Κληρονομιά Δωρεά.

Κλιμάκια (σε ευρώ)

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

6000

0,00%

0

6000

0

66000

20,00%

13200

72000

13200

195000

30,00%

58500

267000

71700

Υπερβάλλον

40,00%

 

 

 

 

 

Φορολόγηση απόκτησης πρώτης κατοικίας με κληρονομιά ή δωρεά:

Είδος Ακινήτου

Κατηγορία Δικαιούχου

Αφορολόγητο ποσό

Κατοικία

Άγαμος/ ανήλικος

200000

Κατοικία

Έγγαμος

250000

Κατοικία

Έγγαμος ΑΜΕΑ

275000

Οικόπεδο

Άγαμος

50000

Οικόπεδο

Έγγαμος

100000[1] Μετά την 26/01/2010 όταν ο κληρονόμος είναι σύζυγος ή ανήλικο του κληρονομουμένου, απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς για κληρονομία μέχρι και 400.000 ευρώ για κάθε κληρονόμο