Κληρονομικό Δίκαιο


Νομοθεσία

1. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 

Κεφάλαιο Πρώτο (Η Κληρονομική Διαδιχή Γενικά)
Κεφάλαιο Δεύτερο (Σύνταξη, ανάκληση, Δημοσίευση Διαθηκών)
Κεφάλαιο Τρίτο (Περιεχόμενο της Διαθήκης)
Κεφάλαιο Τέταρτο (εξ αδιαθέτου Διαδοχή)
Κεφάλαιο Πέμπτο (Νόμιμη Μοίρα)
Κεφάλαιο Έκτο (αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς)
Κεφάλαιο Έβδομο (Κληρονομική Αναξιότητα)
Κεφάλαιο Όγδοο (Σχολάζουσα Κληρονομιά)
Κεφάλαιο Ένατο (Αγωγή Περι κλήρου)
Κεφάλαιο Δέκατο (Σχέσεις Περισσοτέρων Κληρονόμων)
Κεφάλαιο Ενδέκατο (Συνεισφορά)
Κεφάλαιο Δωδέκατο (Κληρονόμος με Απογραφή)
Κεφάλαιο Δέκατο τρίτο (Δικαστική Εκκαθάριση)
Κεφάλαιο Δέκατο τέταρτο (Κληρονομικό Καταπίστευμα)
Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο (Εκποίηση της Κληρονομιάς)
Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο (Κληρονομητήριο)
Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο (Κληροδοσίες)
Κεφάλαιο Δέκατο Όγδοο (Τρόπος)
Κεφάλαιο Δέκατο Ένατο (Εκτελεστής Διαθήκης)
Κεφάλαιο Εικοστό (Δωρεά Αιτία Θανάτου)

 

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (Ν.2961/2001)

 

Download
N. 2961 2001.pdf
Adobe Acrobat Document 999.2 KB

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (Ν. 3815/2010)


Download
Νομος 3815:2010.pdf
Adobe Acrobat Document 99.2 KB